华体会app下载-官网app下载

赫尔佐格&德默龙的美国帕里什美术馆最先施工

赫尔佐格&德默龙的美国帕里什美术馆最先施工

赫尔佐格&德默龙设计的美国帕里什美术馆(Parrish Art Museum)位于纽约州 ,耗资2500万美元,今朝已经经最先施工 。

这座3200平方米的美术馆在7月19日进行了正式的动工典礼。它将陈设本地艺术家的藏品,规划在2012年投入使用。 有别于赫尔佐格&德默龙2006年提交的设计 ,新的设计有着更为现代的外不雅 ,造价也更低 。美术馆歪斜的波纹型屋顶更像是本地的农庄修建,反应出“东区艺术家事情室的气氛” 。 美术馆座落在新莳植的5.7公顷草坪上,有两座平行的浇筑混凝土附楼以及持续的带顶门廊。展览空间有700平米的永世性陈列 ,400平方米的特展区域和1000平方米的姑且展区。此外还设有办公室 、教诲空间、市肆以及咖啡馆等 。

华体会app下载-官网app下载

【读音】:

hè ěr zuǒ gé &dé mò lóng shè jì de měi guó pà lǐ shí měi shù guǎn (Parrish Art Museum)wèi yú niǔ yuē zhōu ,hào zī 2500wàn měi yuán ,jīn cháo yǐ jīng jīng zuì xiān shī gōng 。

zhè zuò 3200píng fāng mǐ de měi shù guǎn zài 7yuè 19rì jìn háng le zhèng shì de dòng gōng diǎn lǐ 。tā jiāng chén shè běn dì yì shù jiā de cáng pǐn ,guī huá zài 2012nián tóu rù shǐ yòng 。 yǒu bié yú hè ěr zuǒ gé &dé mò lóng 2006nián tí jiāo de shè jì ,xīn de shè jì yǒu zhe gèng wéi xiàn dài de wài bú yǎ ,zào jià yě gèng dī 。měi shù guǎn wāi xié de bō wén xíng wū dǐng gèng xiàng shì běn dì de nóng zhuāng xiū jiàn ,fǎn yīng chū “dōng qū yì shù jiā shì qíng shì de qì fēn ”。 měi shù guǎn zuò luò zài xīn shì zhí de 5.7gōng qǐng cǎo píng shàng ,yǒu liǎng zuò píng háng de jiāo zhù hún níng tǔ fù lóu yǐ jí chí xù de dài dǐng mén láng 。zhǎn lǎn kōng jiān yǒu 700píng mǐ de yǒng shì xìng chén liè ,400píng fāng mǐ de tè zhǎn qū yù hé 1000píng fāng mǐ de gū qiě zhǎn qū 。cǐ wài hái shè yǒu bàn gōng shì 、jiāo huì kōng jiān 、shì sì yǐ jí kā fēi guǎn děng 。

分享
评论